سازمان چاپ پیام ثمین

همانطور که میدانید در صنعت چاپ هر مقدار تیراژ سفارش خود را بالا ببرید هزینه تولید بر تعداد بیشتری تقسیم می شود و قیمت تمام شده در تیراژ بالا سرشکن می شود خوب حال فرض کنید یک فرد در طول یک سال فقط 1000 عدد پاکت نامه مصرف می کند و با این تیراژ پایین هزینه تولید پاکت بسیار زیاد است اینجا فرم های عمومی مشکل را حل می کنند فرم عمومی یعنی سفارشات چاپی مشخص با شرایط مشترک مانند گرماژ کاغذ مشترک ، تعداد رنگ مشترک ، تیراژ مشترک به طور همزمان در یک فرم چاپی چاپ شود و هزینه چاپ فرم را تمام افراد سفارش دهنده پرداخت می کنند در نتیجه بدون آن که تیراژ کار را افزایش دهید باعث سرشکن شدن هزینه تولید بین سفارش دهندگان مختلف شده اید.

فرم عمومی چیست؟