سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ کارت های فانتزی

کارت ویزیت لمینت برجسته

تومان85/000

دو رو     7 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت برجسته

تومان94/000

دو رو     3 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی

تومان120/000

دو رو     15 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت براق

تومان85/000

دو رو     7 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت براق

تومان95/000

دو رو     2 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت مات

تومان120/000

دو رو     7 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت مات

تومان130/000

دو رو     2 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت براق طرح موج

تومان85/000

دو رو     10 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت مات طرح موج

تومان120/000

دو رو     10 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت برجسته طلا کوب

تومان130/000

دو رو     12 روز کاری     60*90     1000 عدد

طلا کارت لمینت مات

تومان165/000

دو رو     15 روز کاری     60*90     1000 عدد

طلا کارت لمینت براق

تومان155/000

دو رو     15 روز کاری     60*90     1000 عدد

موضعیUV+کارت ویزیت سلفون مات

تومان85/000

دو رو     12 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت سلفون مات + طلاکوب

تومان110/000

دو رو     12 روز کاری     60*90     1000 عدد

موضعیUV+ کارت ویزیت سلفون مات مخملی

تومان120/000

دو رو     15 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت سلفون مات مخملی + طلاکوب

تومان155/000

دو رو     15 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد

تومان100/000

دو رو     10 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت آهنربایی

تومان300/000

یک رو     15 روز کاری     60*90     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی

تومان80/000

دو رو     7 روز کاری     48*85     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی

تومان80/000

دو رو     10 روز کاری     48*85     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی

تومان110/000

دو رو     10 روز کاری     48*85     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک

تومان75/000

دو رو     7 روز کاری     56*59     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی کوچک

تومان105/000

دو رو     15 روز کاری     56*59     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب کوچک

تومان110/000

دو رو     15 روز کاری     56*59     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت براق مربع

تومان75/000

دو رو     10 روز کاری     55*55     1000 عدد

کارت ویزیت لمینت مات مربع

تومان85/000

دو رو     10 روز کاری     55*55     1000 عدد