سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ فرم های قالب دار

لیوان کاغذی

تومان130/000

7 روز کاری ابعاد : طبق راهنمای سفارشات 1000 عدد

لیوان کاغذی

تومان550/000

7 روز کاری ابعاد : طبق راهنمای سفارشات 5000 عدد

پاکت CD

تومان200/000

13 روز کاری ابعاد : طبق راهنمای سفارشات 1000 عدد

لیبل CD

تومان150/000

13 روز کاری ابعاد : طبق راهنمای سفارشات 1000 عدد

فولدر A4

تومان1/050/000

7 روز کاری ابعاد : طبق راهنمای سفارشات 1000 عدد

جاکارتی

تومان225/000

5 روز کاری ابعاد : طبق راهنمای سفارشات 1000 عدد

تعرفه ها

آهن ربایی(با قالب طرح شما) ویزیتی

تومان330/000

15 روز کاری ابعاد : طبق راهنمای سفارشات 1000 عدد